Store sagsmæssige ændringer på vej.

Hidtil er alle klagesager i tvangsfjernelsessager blevet behandlet i København i ankestyrelsen.

Det ændres nu (den konkrete dato kendes ikke endnu), sådan at de fleste sager i Jylland vil blive behandlet i Aalborg, idet ankestyrelsen opdeles i to afdelinger. 

Et udvalg under justitsministeriet har foreslået at afskaffe retten til uden videre at kunne anke byretsdomme om tvangsfjernelser m.m. til landsretten. Begrundelsen er primært, at det er ret få sager, som landsretterne rent faktisk ændrer. Der vil sandsynligvis blive indført en ordning, hvorefter man kan ansøge om lov til at indbringe en sag for landsretten