Tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Tvangsbringelse af børn og unge uden for hjemmet er et massivt indgreb for en familie.

Jeg har som advokat specialiseret mig i sager omkring tvangsanbringelse af børn og unge..

Jeg behandler sager i hele Danmark, og holder gerne møder hos dig.

Jeg kan føre sagen uden omkostninger for dig.

Jeg har stor erfaring med sager om tvangsanbringelse i alle instanser. Lige fra kommunerne til ankestyrelsen og retsinstanserne, herunder Højesteret.

Rent retssikkerhedsmæssigt, skal tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet altid prøves af en dommer.

Uanset en tvangsanbringelse skal det vurderes om børnene kan beholde samme adresse.


Gratis advokathjælp i sager om tvangsanbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Har du spørgsmål til en anbringelsessag, kan du kontakte mig uden at det koster dig noget. Du har ret til gratis advokatbistand i sager om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Det gælder for forældre og børn/unge, der er fyldt 12 år.

Du har ikke pligt til at bruge en advokat fra kommunen eller retskredsen – og dine kørsels- og rejseudgifter vil blive dækket, hvis du vælger mig som advokat - uanset hvor du bor. Min betaling sker gennem kommunen, der altså også dækker dine rejseudgifter.

OBS! For hastende sager kan jeg kontaktes på telefon 23 70 24 74.Fejl i kommunernes sagsbehandling af anbringelsessager

Der gælder en lang række krav til kommunernes sagsbehandlingen i sager om tvangsfjernelse af børn og unge. Det er vigtigt for udfaldet af sagen, at det bliver undersøgt om alle disse krav er opfyldt.

En anbringelse er den absolut sidste udvej. Derfor skal alle alternativer være belyst, forsøgt og afklaret.

Det er vigtigt, at du vælger en advokat som har erfaring med og indsigt i, alle disse aspekter fra mange konkrete anbringelsessager.

Antallet af sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet har desværre været stigende de senere år. Det kan måske ses som udtryk for, at en anbringelses undertiden gennemføres, hvor der kunne være andre muligheder for, at barnet eller den unge kunne blive boende hjemme.

Kontakt:

tvangsfjernelse-1.jpg

Lars Buurgaard Sørensen

Advokat (H)
Speciale i tvangsanbringelse


Britta Borup

Advokatsekretær med speciale i tvangsfjernelse

Hovednr. 98 432 000

--

Der er efter aftale mulighed for møde på kontorer i følgende byer:

- København
- Århus
- Skanderborg
- Aalborg
- Frederikshavn
- Brønderslev
- Kolding
- Odense
- Esbjerg

Postadresse:
Grundtvigvej 48
9900 Frederikshavn

Sikker mail:
bb@tvangsfjernelse.dk

Bankkonto:
9006 1300115914