Tvangsfjernelse af børn

Få gratis advokathjælp af Danmarks førende eksperter i sager om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse af børn.

Et af de største indgreb en familie kan udsættes for, er tvangsfjernelse af børn.

Vi har som advokater specialiseret os i sager omkring børn og unge, herunder tvangsfjernelser.

Vi behandler sager i hele Danmark, og holder gerne møder hos dig.

Vi har stor erfaring med sager om tvangsfjernelse i alle instanser. Lige fra kommunerne til ankestyrelsen og retsinstanserne, herunder Højesteret.

Udover sager om tvangsfjernelse behandler vi sager om tvangsadoption og forældremyndighed.

Vores resultater taler for sig selv. Som landets eneste advokater beskriver vi på Tvangfjernelsessager en række af de sager, som vi har vundet. Det giver ikke kun indblik i vores resultater, men også i hvordan vi arbejder med vores sager – og du kan måske finde noget du kan bruge i din sag.
Lars Buurgaard – En mand i systemet

Se dokumentarvideoen


Advokaten er gratis i sager om tvangsfjernelse

Tøv ikke med at kontakte os. Du har ret til gratis advokatbistand hvis du udsættes for en tvangsfjernelse. Det gælder både forældre og børn/unge, der er fyldt 12 år.

Du har frit advokatvalg blandt alle advokater i Danmark og du har ikke pligt til at bruge en advokat fra kommunen eller retskredsen. Du kommer ikke til at betale for kørsel og rejseudgifter, hvis du måtte vælge os som advokater – uanset hvor du bor. Vores betaling er alene et anliggende mellem kommunen og os – og det gælder altså også rejseudgifter.

OBS! For hastende sager kan vi kontaktes på telefon 23 70 24 74. Uden for almindelig kontortid eller hvis telefonen er optaget send venligst en SMS med anmodning om opringning.Fejl i kommunernes sagsbehandling om tvangsfjernelse

Der gælder for kommunerne en lang række krav til sagsbehandlingen i tvangsfjernelsessager. Det er vigtigt for udfaldet af en sag om tvangsfjernelse, at det bliver undersøgt om alle disse krav er opfyldt, da det kan have stor betydning for sagens udfald.

En tvangsfjernelse er at anse som den absolut sidste udvej. Derfor skal alle alternativer være belyst, forsøgt og afklaret.

Det er vigtigt, at vælge en advokat som har indsigt i og erfaring med, alle disse aspekter fra mange konkrete tvangsfjernelsessager.

Desværre har antallet af sager om tvangsfjernelser været stigende de seneste år. Det kan måske ses som udtryk for, at en tvangsfjernelse undertiden gennemføres, hvor der egentlig er andre muligheder, hvor barnet eller den unge kan blive boende hjemme.

Kontakt:

tvangsfjernelse-1.jpg

Lars Buurgaard Sørensen

Advokat (H)
Speciale i tvangsfjernelse


martin-olsgaard.jpg

Martin Olsgaard

Advokat med speciale i tvangsfjernelse


Britta Borup

Advokatsekretær med speciale i tvangsfjernelse

Hovednr. 98 432 000

--

Der er efter aftale mulighed for møde på kontorer i følgende byer:

- København
- Århus
- Skanderborg
- Aalborg
- Frederikshavn
- Brønderslev
- Kolding
- Odense
- Esbjerg

Postadresse:
Grundtvigvej 48
9900 Frederikshavn

Sikker mail:
bb@tvangsfjernelse.dk

Bankkonto:
9006 1300115914