Kommunens børne- og ungeudvalg

Her starter sagen som oftest. Det er ikke kommunens børne- og familieafdeling, der bestemmer om børn skal tvangsfjernes eller ej. Det gør børne- og ungeudvalget, der består af en dommer, to såkaldte børnesagkyndige og to medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Kommunens børne- og familieafdeling har ingen magtbeføjelser, men kan alene lave en indstilling til et børne- og ungeudvalg. Som forældremyndighedsindehaver har man krav på gratis advokathjælp til sagen. Udover at træffe beslutninger om tvangsfjernelse kan et børne- og ungevalg træffe beslutninger om 

  1. at godkende en akut formandsbeslutning,

  2. at samvær skal være overvåget,

  3. at samvær skal afbrydes,

  4. at der skal være indskrænkninger i kontakt via telefon m.m. overfor bestemte personer og/eller

  5. at barnets opholdssted skal være anonymiseret.


Ankestyrelsen

Normalt fungerer Ankestyrelsen som ankemyndighed i forhold til ovennævnte afgørelser, men som en særregel har ankestyrelsen mulighed for selv at træffe bestemmelse om tvangsfjernelse, ligesom styrelsen kan forlænge eller nedsætte perioden for en tvangsfjernelse. 

Ankestyrelsens sager behandles enten i Aalborg eller København alt efter hvor man er bosiddende. Der er ret til personlig fremmøde med advokat, og man har krav på dækning af transport- og advokatudgifter. Ankestyrelsen afgør normalt sagerne inden 8 uger.


Byretterne

Afgørelser fra Ankestyrelsen kan indbringes for byretterne og behandles, der hvor klageren har retskreds. Man har ret til dækning af advokatudgift. Der er ingen tidsfrister for hvornår sagerne skal være færdigbehandlet, generelt tager sagerne fra 2 - 6 måneder.


Landsretterne

Afgørelser fra byretterne kan kun indbringes for enten Vestre eller Østre Landsret, hvis man kan få tilladelse fra det såkaldte "procesbevillingsnævn". Ansøgning skal være indgivet inden 4 uger efter byretsdommens afsigelse. Læs mere under "gode råd" om hvordan mulighederne er. Man har ret til dækning af advokatudgifter - ikke til selve ansøgningen til procesbevillingsnævnet - men til landsretten, hvis man får tilladelse til indbringelse af sagen. Der er ikke her tidsfrister for hvornår sagerne skal være færdigbehandlet, generelt tager sagerne samme tid som i byretterne. Selve sags-
behandlingen i procesbevillingsnævnet kan vare op til et halvt år, hvilket forekommer utroligt da der er tale om en ret simpel juridisk vurdering.

 


Helt generelt kan man sige at det blive sværere og sværere at gå lavet om på en afgørelse, des højere man kommer op i systemet. 

Hvis vi ser på børne- og ungeudvalgene er min erfaring ud fra de sager vi har berøring med, at i rundt regnet halvdelen af sagerne følges indstillingerne fuldt ud. I den anden halvdel siger udvalget enten nej til tvangsfjernelse eller forældrene får medhold i noget andet, f.eks. at tvangsfjernelsen skal være for en kortere tid eller at der ikke skal være overvåget samvær.

I princippet kan man søge om tilladelse til at tage en sag i Højesteret, men den tilladelse gives så sjældent og kun til principielle sager, så derfor er det som oftest udsigtsløst overhovedet at prøve.

Selv om det som anført bliver sværere og sværere efterhånden som man bevæger sig op i systemet er det dog muligt at får ændret afgørelserne, måske ikke omkring selve anbringelsen, men så omkring varigheden af denne eller spørgsmål om f.eks. overvåget eller afbrydelse af samvær. For en nærmere orientering henviser vi til de sager vi andetsteds på tvangsfjernelse.dk har beskrevet og som vi håber kan være til nytte."

Kontakt:

tvangsfjernelse-1.jpg

Lars Buurgaard Sørensen

Advokat (H)
Speciale i tvangsfjernelse


martin-olsgaard.jpg

Martin Olsgaard

Advokat med speciale i tvangsfjernelse


Britta Borup

Advokatsekretær med speciale i tvangsfjernelse

Hovednr. 98 432 000

--

Der er efter aftale mulighed for møde på kontorer i følgende byer:

- København
- Århus
- Skanderborg
- Aalborg
- Frederikshavn
- Brønderslev
- Kolding
- Odense
- Esbjerg

Postadresse:
Grundtvigvej 48
9900 Frederikshavn

Sikker mail:
bb@tvangsfjernelse.dk

Bankkonto:
9006 1300115914