Om advokat Lars Buurgaard Sørensen

Lars Buurgaard Sørensen er advokat med møderet for Højesteret. Han har 2 teenagebørn og er bosat i Nordjylland, men arbejder overalt i Danmark med tvangsfjernelsessager som hovedspeciale.

Lars’ motto er aldrig at give op og at prøve at opnå løsninger, hvor det kan se mest umuligt ud. I løbet af de seneste år er han blevet den førende advokat inden for tvangsfjernelsessager i Danmark.

Lars er advokat for flere af mødrene i "De Unge Mødre" på Kanal 4 og han har vundet flere af sagerne. Blandt andet sagen for Hannah Melissa, der fik hjemgivet hendes datter i byretten og Natascha Linnea, der fik hjemgivet hendes søn i Ankestyrelsen. Der er også skrevet en bog om én af Lars’ sager med titlen "Uegnet som far" af Ellen Stampe. Kort fortalt gik sagen ud på at en far fik hjemgivet sin datter efter en lang kamp, hvor han helt forkert var blevet stemplet som uegnet af en psykolog i en forældreevneundersøgelse.

Nedenfor kan du se Lars i et klip fra "De Unge Mødre" fra Kanal 4

Lars Buurgaard Sørensen har desuden medvirket i en række indslag om tvangsfjernelse i Nyhederne på DR samt i Nyhederne på TV2.


OM ADVOKAT MARTIN OLSGAARD

Lars Buurgaard Sørensen samarbejder med Martin Olsgaard i børnesager. 

Martin Olsgaard har gennem mere end 5 år specialiseret sig i sager om tvangsfjernelse af børn og unge. Martin har været ansat hos Kammeradvokaten og han har i retten repræsenteret Ankestyrelsens børnekontor. Det betyder, at han tidligere har arbejdet på ”den anden side af bordet”, hvilket giver et unikt kendskab til, hvordan systemet arbejder.

Martin Olsgaard har behandlet hundredvis af sager om tvangsfjernelse, og er derfor hurtig til at spotte løsninger. Erfaringen er desværre, at der begås mange fejl i sagerne, hvilket talrige af undersøgelser også afslører. Som borger bliver man hurtig ”den lille”, når man er i kamp mod det offentlige. Martin er optaget af at sikre borgernes retssikkerhed.

Martin Olsgaard er far til to teenagerdrenge og er godt gift med Malene. Martin bor midt på Sjælland, men kommer gerne rundt i hele landet.

Du er velkomment til at kontakte Martin Olsgaard på telefon 51 904 904.


Lovpligtig information

Efter de gældende advokatetiske regler skal der i forbindelse med advokaters hjemmesider afgives en række oplysninger. Disse afgives herved således:

Advokat Lars Buurgaard Sørensen og Martin Olsgaard er ansvars- og garantiforsikrede hos forsikringsselskabet Lloyds London gennem certifikatnummer 310-015027 og 306-015028. Forsikringsselskabet har i Danmark kontaktadresse Nyhavn 43 B, 1. sal, 1051 København K, c/o Dahlberg Assurance Agentur A/S. Ansvarsforsikringen dækker ethvert ansvar advokat Lars Buurgaard Sørensen og Martin Olsgaard måtte ifalde under sit virke som advokater.

Advokatfirmaet drives som interessentselskab under CVR nummer 39352699. Lars Buurgaard Sørensen og Martin Olsgaard er medlemmer af advokatsamfundet og er begge beskikkede som advokater af justitsministeriet. Lars Buurgaard Sørensen har møderet for højesteret. Advokatfirmaet modtager ikke betroede midler, herunder deposita og forudbetalinger.


Vores persondatapolitik

I forbindelse med varetagelsen af din sag modtager og behandler vi en række persondata omkring dig og din familie. 

Visse af disse persondata er særdeles personfølsomme og vi opbevarer og behandler disse efter gældende lovgivning.

Det betyder blandt andet, at hvis der er tale om fysiske dokumenter og papirer, så opbevares disse i aflåste og alarmsikrede rum, når kontoret ikke er bemandet.

Hvis der er tale om digitale persondata sker opbevaringen med særlig fokus på og sikring af, at tredjemand ikke kan få adgang til disse.

Disse foranstaltninger vil være gældende så længe persondataene er i vores varetægt, og når en klient bliver kunde hos os, vil der blive fremsendt en databehandlingsaftale til underskrift og som har til formål at fastlægge de grundlæggende rettigheder og forpligtelser i relation til persondata.

Kontakt:

tvangsfjernelse-1.jpg

Lars Buurgaard Sørensen

Advokat (H)
Speciale i tvangsfjernelse


martin-olsgaard.jpg

Martin Olsgaard

Advokat med speciale i tvangsfjernelse


Britta Borup

Advokatsekretær med speciale i tvangsfjernelse

Hovednr. 98 432 000

--

Der er efter aftale mulighed for møde på kontorer i følgende byer:

- København
- Århus
- Skanderborg
- Aalborg
- Frederikshavn
- Brønderslev
- Kolding
- Odense
- Esbjerg

Postadresse:
Grundtvigvej 48
9900 Frederikshavn

Sikker mail:
bb@tvangsfjernelse.dk

Bankkonto:
9006 1300115914