God lovændring

Med virkning fra den 1. juli 2012 er børns rettigheder blevet styrket. Tidligere var det sådan at kun børn og unge, der var fyldt 15 år, havde ret til at blive hørt ved domstolene, samt ret til egen advokat. Det er nu lavet om på, sådan at børn, der er fyldt 12 år har disse rettigheder. Dette bringer lovgivningen i bedre overensstemmelse med FN´s børnekonvention, der netop siger at børn og unge har ret til at udtale sig om deres egen sag, uanset hvilken instans, der er tale om.

Tidligere var det sådan at børn kun havde krav på at blive hørt og ret til advokat i kommunernes børne- og ungeudvalg og ved ankestyrelsen.

Det er barnet eller den unge selv, der bestemmer hvilken advokat vedkommende vil bruge. Der er i princippet "frit valg" mellem alle landets advokater. Undertiden kommer kommunen eller forældrene med forslag til valg af advokat. Det er der sådan set ikke noget i vejen med, men det er vigtigt at gentage, at det er barnet eller den unge, der selv bestemmer. Advokatens opgave er at være barnet eller den unges "forlængede arm" og tydeligt få barnets eller den unges holdning til sagen frem. Man kan godt vælge ikke selv at komme, sådan at man "nøjes" med at sende advokaten, der så siger det, der skal siges. Dette kan være en god løsning, hvis man har det svært med at møde op".