Advokatnævnet frifinder advokat Lars Buurgaard Sørensen

Andetsteds på denne hjemmeside er (i anonymiseret form) gengivet en lang række af mine sager, som giver et billede af hvordan praksis er i forskellige typer sager om tvangsfjernelse. Jeg har kommenteret de enkelte sager i relevant omfang. Det er mit indtryk, at sagerne er til stor inspiration for kolleger, forældre og unge anbragte - det er i hvert fald de tilbagemeldinger jeg får. Afgørelserne kan være til inspiration for hvornår det nytter - og hvornår det ikke nytter - at føre en sag.

Ikke desto mindre klagede en advokat over gengivelsen af en sag på hjemmesiden, fordi advokaten mente at hendes klient kunne genkendes ud fra beskrivelserne. Det var advokatnævnet ikke enig i, og jeg blev frifundet for at skulle have overtrådt "god advokatskik". Det fremgår endda af advokatnævnets afgørelse, at sagerne kan gengives i anonymiseret form uden at der skal gives accept. Når det er sagt så vil jeg normalt aldrig gengive en sag på nærværende side uden at min klient har sagt ja.

Advokatnævnets afgørelse kan evt. læses her.