Ankestyrelsen har åbnet i Aalborg

Sager om tvangsfjernelse m.m. behandles nu også af Ankestyrelsen i Aalborg som ankemyndighed for afgørelser truffet af kommunernes børne- og ungeudvalg. Man har i efteråret 2014 åbnet kontor til dette formål, og det er meningen at ca. 40 % af sagerne i Danmark skal behandles i Aalborg. Bortset fra Sønderjylland så vil de jyske sager efterhånden alle blive behandlet i Aalborg.

Det er selvfølgelig en fordel at man undgår den lange rejse til København, da der i Ankestyrelsen er ret til personligt fremmøde, herunder med en advokat