Retssikkerheden svækkes

Folketinget har lavet en lovændring fra den 1. juli 2014 gående ud på at tvangsfjernelsessager ikke længere kan ankes fra byretten til landsretten. Det er tankevækkende at retssikkerheden på den måde anfægtes i de her sager, hvor samfundet næppe kan gribe mere voldsomt ind end ved at tvangsfjerne børn.

Men sådan er det - dog med den modifikation at det såkaldte procesbevillingsnævn kan give tilladelse til at sagen alligevel kan prøves ved landsretten. Mulighederne for en prøvelse i landsretten er reelt meget begrænsede, da der skal rigtig meget til for at tilladelse gives. Det vil stort set aldrig være nok at byrettens dom opfattes som "uretfærdig".

Måske kan det lade sig gøre hvis de tre dommere i byretten har været uenige eller der er tale om en dom, der angår ny lovgivning, men man skal ikke gøre sig de store forventninger.