Styrkelse af den biologiske families ret til samvær

Undersøgelser viser at det er uhyre vigtigt for et tvangsfjernet barn, at det kan danne tilknytning til - og have en identitet i forhold til - hele sin biologiske familie og netværk, dvs. udover forældre også bedsteforældre, søskende, onkler, tanter m.m. samt venner.

Det er der nu blevet bedre mulighed for, idet loven er blevet ændret sådan at det udtrykkeligt er skrevet ind i loven, at der er ret til samvær med familie og netværk.

Min kommentar: Jeg oplever ofte, at familie og venner til et anbragt barn efter de gamle regler blot fik et standardiseret afslag på samvær med den begrundelse, at det var vigtige for barnet at opnå tilknytning til f.eks. en plejefamilie og at mindre børn ikke kan håndtere kontakt med for mange personer ad gangen. Med ændringen i loven bør det ikke længere være muligt at meddele sådanne standardafslag og jeg kan kun opfordre familie og netværk til anbragte børn at ansøge kommunen om selvstændigt samvær med barnet.