Nye vigtige regler i serviceloven for børn og unge

Sager om tvangsfjernelse behandles efter reglerne i serviceloven og der er kommet vigtige ændringer, som er trådt i kraft den 1. januar 2011. Retssikkerheden for børn styrkes, sådan børn ned til 12 år kan optræde som en selvstændig part i sagen, herunder har barnet krav på gratis advokathjælp. Tidligere gjaldt det kun børn og unge, der var fyldt 15 år.

Kommentar: Barnet eller den unge har ret til at forberede og drøfte en sag med sin advokat i énrum uden at f.eks. plejefamilie, personer fra forvaltningen eller en institution er tilstede.