Børn og unge høres ikke

En undersøgelse fra ankestyrelsen viser at i 40 % af sagerne inddrages børn og unge ikke i de beslutninger, der skal ske i forbindelse med en tvangsfjernelse. Det er bare ikke i orden, og det er vigtigt at være opmærksom på at en beslutning om anbringelse af et barn - som udgangspunkt - er ugyldig hvis barnet eller den unge ikke er hørt forud for beslutningen.

Det er nemlig i strid med FN´s børnekonvention ikke at inddrage børn og unge i sager, der angår dem, og den konvention er Danmark forpligtet til at følge.

Selv om der så har været holdt en børnesamtale så er det vigtigt at samtalen foretages af sagkyndige, som har erfaring med samtaler med børn og unge, og det sker desværre ikke altid. Det betyder, at barnet eller den unge måske slet ikke får sagt det, som barnet eller den unge faktisk føler og tænker om sagen.

Et godt råd er at barnet eller den unge vælger sin egen bisidder under samtalen med kommunen, for det siger loven at man har ret til. Det kan fx. være en bisidder fra Børns Vilkår eller en anden voksen, som barnet eller den unge føler sig tryg ved. Forældrene kan dog efter loven ikke være bisidder.

Børn og unge, der er fyldt 12 år, har ret til deres egen advokat, og det giver dem yderligere muligheder for at blive hørt. Jeg har deltaget i et kursusforløb afholdt af psykolog Kirsten Børsting, Århus, som har haft til formål at gøre mig  bedre i stand til at være advokat for børn og unge, herunder sikre at det er barnets eller den unges reelle holdninger, der kommer frem.

God lovændring

Med virkning fra den 1. juli 2012 er børns rettigheder blevet styrket. Tidligere var det sådan at kun børn og unge, der var fyldt 15 år, havde ret til at blive hørt ved domstolene, samt ret til egen advokat. Det er nu lavet om på, sådan at børn, der er fyldt 12 år har disse rettigheder. Dette bringer lovgivningen i bedre overensstemmelse med FN´s børnekonvention, der netop siger at børn og unge har ret til at udtale sig om deres egen sag, uanset hvilken instans, der er tale om.

Tidligere var det sådan at børn kun havde krav på at blive hørt og ret til advokat i kommunernes børne- og ungeudvalg og ved ankestyrelsen.

Det er barnet eller den unge selv, der bestemmer hvilken advokat vedkommende vil bruge. Der er i princippet "frit valg" mellem alle landets advokater. Undertiden kommer kommunen eller forældrene med forslag til valg af advokat. Det er der sådan set ikke noget i vejen med, men det er vigtigt at gentage, at det er barnet eller den unge, der selv bestemmer. Advokatens opgave er at være barnet eller den unges "forlængede arm" og tydeligt få barnets eller den unges holdning til sagen frem. Man kan godt vælge ikke selv at komme, sådan at man "nøjes" med at sende advokaten, der så siger det, der skal siges. Dette kan være en god løsning, hvis man har det svært med at møde op".