Hvad får advokaten i honorar for en tvangssag?

Der er fastsat takster på området som betyder at det man som udgangspunkt får er kr. 9.500,00 for en sag i Børne Ungevalget eller i Byretten. Taksten i Ankestyrelsen og Landsretten er kr. 6.300,00. Taksterne kan i særlige tilfælde fraviges, men det er svært og nogle kommuner kører endda med en lavere takst end beløbet kr. 9.500,00 selvom det ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Mange tror, at det er et lukrativt område for advokater, men der må man tro om igen. Sagerne består som oftest af flere hundrede sider og det kan være nødvendigt med flere forberedelsesmøder og omfattende telefonisk kontakt med kommuner og forældre samt deres familier.